Om Boken

Boken vänder sig till de som gärna ser ett alternativ till den gängse gällande förklaringsmodellen inom partikelfysiken. Dagens etablerade förklaringsmodell, standardmodellen i fysik, har många brister och innehåller många frågetecken. Därför har denna bok tillkommit som ger en annan och en mycket uppseendeväckande förklaring till hur allt hänger ihop.

De gamla osynliga kvarkarna har fått utgå och ersatts av nya genuina partiklar, de magnetiska monopolerna. Med dessa som grund kan materian byggas upp på ett mycket gediget och lättförståeligt sätt.

Läsaren kan lätt följa med i förklaringarna och förstå hur t.ex. gravitationen uppstår, hur atomkärnan är uppbyggd och hur dess inre krafter fungerar. Fotonernas födelse och död är ett annat intressant kapitel.

En spännande resa i ett nytt överraskande mikrokosmos väntar. Den ger en stimulerande, utmanande och ett ovanligt tvärsnitt av kunskap om atomen med dess beståndsdelar samt alla krafter som är involverade i naturen.

I detta relativt svåra ämne har det varit en strävan att göra fram-ställningen så lättförståelig som möjligt. Detta gör att alla med intresse för ämnet kan läsa den utan förkunskaper. Därför innehåller boken ca. 50 illustrationer för att underlätta detta.