Beställ bok

Pris: 335 kr inkl. frakt.

Boken kan beställas på olika sätt.

1. Beställning via webbutiken: bokman.nu (sök på karlssonmodellen).

2. Betala via plusgiro till kontonummer 93 95 18 -7. Kontohavare: A. Karlsson. Fyll i fullständig adress dit boken skall skickas i meddelandefältet. Vill även att du uppger din e-post adress och telefonnummer om kontakt skulle vara nödvändigt.

3. Beställ direkt till:  i n f o @ k a r l s s o n m o d e l l e n . c o m (utan mellanslag).

4. Ring mig på telefon 0730534882 så tar jag upp din beställning muntligt.

Boken skickas med Posten som B-post och tar därför några dagar extra.
Förskottsbetalning gäller, boken skickas när betalning har kommit oss tillhanda.