Innehållsförteckning

Förord…9
Inledning…12

Konsten att dela upp naturen i småbitar…15
1.1 Fraktalernas viktiga princip…19
1.2 Antimateria…22
Vad är ny fysik i detta kapitel?…28

Atomkärnans uppbyggnad…29
2.1 Magnetiska monopoler…31
2.2 Elektroner och positroner…42
2.3 Nukleoner (Kärnor)…46
2.4 Betasönderfall…49
Vad är ny fysik i detta kapitel?…55

Naturkrafterna…57
3.1 Gravitationen…58
3.2 Den starka kraften…65
3.3 Den elektromagnetiska kraften…68
Vad är ny fysik i detta kapitel?…80

Elementarpartiklar…81
4.1 Partiklars egenskaper…84
4.2 Partiklars massor och tröghet…86
4.3 Partiklars livslängd…92
4.4 Elementarpartiklars sönderfallstrappa…95
4.5 Partiklars sönderfall efter kollisioner…98
4.6 Pionernas och myonernas sönderfall…109
4.7 Bildgalleri över partiklar…111
Vad är ny fysik i detta kapitel?…113

Fotonen…115
5.1 Elektronen är ljusets moder…117
5.2 Mekanismen bakom ljusets uppkomst…119
5.3 Fotonens massa…129
5.4 Spekulationer om ljusfartens uppkomst…131
5.5 Relativistisk massa och längdkontraktionen…134
5.6 Fysiken bakom Plancks konstant och enheter…138
Vad är ny fysik i detta kapitel?…148

Nya förklaringar av gamla experiment…151
6.1 Hypotesprövning och konsekvenser…152
6.2 Förklaring av Stern-Gerlach experimentet…154
6.3 Experiment som bekräftar…162
6.4 Att se ljuset i nytt ljus…166
6.5 Reflexioner om svarta hål…168

Sammanfattning…173
Ordlista…180
Register…189