Forum

Länk till diskussionsforum

Hej alla ni som är intresserade av partikelfysik. Vi som vill ha kunskap om naturens uppbyggnad är inte alltid nöjda med dagens förklaringar som ges av den så kallade Standardmodellen. Det finns stora frågetecken och paradoxer som står helt utan lösningar. Att Einsteins relativitetsteori och kvantmekaniken inte är kapabla att förklara tingens ordning från det minsta till det största är milt sagt besvärande för forskarna. Man måste byta teori på vägen och det är ju inte så förtroendegivande. Någonting är fel.

Det sades innan man började leta efter Higgspartikeln att om den inte hittades så måste hela nuvarande förklaringsmodell skrotas och alla läroböcker borde brännas. Det var därför med stor press man tog itu med den stora jakten på denna partikel. Det fantastiska laboratoriet CERN i Österrike hade fått pengar från en mängd stater mest från Europa, men även från andra världen över, för att specialbygga världens största laboratorium.

Det tog år av kollisioner, ja det behövdes faktiskt cirka 100 biljoner proton – proton kollisioner, för att indirekt få några händelser som passade in på det teoretiska ramverket.

När det första gången sommaren 2012 var stor presentation för världspressen var forskarna inte redo att rent ut säga att man hade hittat Higgspartikeln. Det var med beskrivningen att man hade hittat en partikel som skulle kunna vara den sökta Higgs. Det tolkade jag som att det förelåg en stor osäkerhet om vad man egentligen hade hittat. Trots detta så skrev vetenskapsjournalisterna med feta rubriker att man hittat Higgs och detta utan minsta förbehåll. Sedan har det bara rullat på.

Nu kvarstår en mångfald av olösta frågor som inte kan lösas av denna modell. Den är inte fullständig helt enkelt och har gått i väggen som man säger. Nu kan t.ex. antimateria/materia asymmetrin i universum aldrig förklaras. Konsekvenserna av den gängse teorin gör att forskarna måste ta till ad Hoc påståenden för att rädda situationen. Jag tänker då närmast på räddningsplankorna mörkmateria och mörk energi. Där har det verkligen spårat ur. Det finns många andra exempel som visar att den modell som forskarna har som rättesnöre har på tok för många paradoxer och andra orimligheter.

Det är nog inte många som tror att nuvarande standardmodell är den slutgiltiga teorin inom fysiken och astronomin. Visserligen har kvantmekaniken visat samstämmighet mellan teori och experiment i vissa fall men inte i alla. Det är det som är problemet, att teorin inte kan förklara alla utfall i experimenten eller andra naturstudier. Vi har fått strängteorin som är ett försök att koppla ihop Einsteins relativitetsteori med kvantmekaniken. Man kan inte säga att det har gått så bra. Hur många hoprullade dimensioner finns det egentligen? Dessutom är det inte fysik det handlar om för den går varken att falsifiera eller bekräfta genom experiment. Men man måste ändå beundra de forskare som ger sig i kast med detta svåra arbete.

Nu har forskarna jobbat med kvantmekaniken i 85 år, med kvarkhypotesen i 60 år och strängteorin i cirka 50 år utan att kunna förklara naturens innersta uppbyggnad på ett trovärdigt sätt. Toppkvarken och Higgspartikeln som skulle vara de pusselbitar som förklarade allt har man ännu inte kunnat upprepa i nya studier. Tills det har hänt kan vi fortfarande vara skeptiska till Standardmodellen på goda grunder. Vårt teoribyggande för fasta tillståndets fysik har brister, vi förlitar oss på approximationer och QED är inte praktiskt applicerbar och Schrödingers ekvationer kräver att man meckar med potentialen om den alls går att räkna med.

Det är med detta i åtanke som vi behöver ett alternativ inom partikelfysiken. Att hela tiden gå i gamla hjulspår är inte alltid rätt metodik. Det behövs fler fritänkande forskare som vågar sig ut på okänd mark. Men tyvärr motarbetas detta inom akademin på ett nästan brutalt sätt. På ett nästan kusligt sätt upprepas detta från antiken och den då gällande disciplinen av att allt bestod av de fyra elementen, vatten, luft eld och jord. Denna förklaringsmodell till materians uppbyggnad var då det enda rätta och nåde den som hade en avvikande uppfattning. Denna felaktiga lära om urämnen varade under hela 2000 år. Tänk på det.

I detta forum välkomnas de kreativa nytänkarna och som har ett flexibelt tankesätt och genuin nyfikenhet. För en del kan det tyvärr vara svårt att frångå den inmatade kunskapen från skoltiden och det är bara att beklaga.

Till de läsare som har svårt att släppa taget om 1900-tals fysiken vill jag därför säga följande: det svåra i början är att kunna bedriva bevisföringen på hypotesens egna meriter. I gamla standardmodellen finns lagar som i första hand gäller i den egna modellen men inte nödvändigtvis i andra modeller.

Undertecknad är beredd att i detta forum svara på alla frågor som gäller Karlssonmodellen.

Carl-Anders Karlsson

Länk till diskussionsforum